Raideliikenteen insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt VRI ry

VRI ry on vuonna 1956 Valtionrautateillä perustettu rautatiealalla toimivien insinöörien yhdistys, joka kuuluu Insinööriliitto IL ry:n liittoyhteisöön alueyhdistyksen kautta. VRI:n jäsenet toimivat useissa rautatiealan yrityksissä ja virastoissa mm. rataverkon ja kaluston ylläpidossa, konsultoinnissa, rataverkon hallinnossa ja turvallisuusalalla.

VRI on mukana toteuttamassa yritysyhdistysten edunvalvontaa työpaikoilla mm. VR Akava ry:n ja muiden liikennehallinnon akavalaisten järjestöjen kautta sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n eli Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön kautta. VRI toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenet, jotka haluavat olla mukana IL:ssä sen kautta. IL:n työttömyyskassa IAET-kassa, joka on Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa. IAET-kassaan kuuluu noin 200 000 korkeasti koulutettua ylempää toimihenkilöä tai vastaavassa asemassa olevaa palkansaajaa.