Raideliikenteen insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt VRI ry

VRI ry on vuonna 1956 Valtionrautateillä perustettu rautatiealalla toimivien insinöörien yhdistys, joka kuuluu Insinööriliitto IL ry:n liittoyhteisöön alueyhdistyksen kautta. VRI:n jäsenet toimivat useissa rautatiealan yrityksissä ja virastoissa mm. rataverkon ja kaluston ylläpidossa, konsultoinnissa, rataverkon hallinnossa ja turvallisuusalalla.

VRI on mukana toteuttamassa yritysyhdistysten edunvalvontaa työpaikoilla mm. VR Akava ry:n ja muiden liikennehallinnon Akavalaisten järjestöjen kautta sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n eli Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön kautta. VRI toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenet, jotka haluavat olla mukana Insinööriliitossa sen kautta. Insinööriliiton työttömyyskassa on KOKO-kassa (entinen IAET-kassa), joka on Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa. KOKO-kassaan kuuluu yli 200 000 korkeasti koulutettua ylempää toimihenkilöä tai vastaavassa asemassa olevaa palkansaajaa.

KOKO maksaa jäsenilleen työttömyyden, lomautuksen tai työvoimapoliittisten toimenpiteiden ajalta ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta. Lisäksi kassa maksaa liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pidemmän työmatkan päästä.